Polityka prywatności

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam, Twoich danych osobowych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym.

Poprzez ścisłą kontrolę  w oparciu o obowiązujące akty prawne tj. ustawę o ochronie danych osobowych, ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego, gwarantujemy Ci bezpieczeństwo w pełnym zakresie korzystania z naszej strony internetowej.

RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

1. Prawo dostępu do danych osobowych.

2. Prawo do sprostowania danych osobowych.

3. Prawo do usunięcia danych osobowych.

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

5. Prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych.

6. Prawo do przenoszenia danych.

7. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.

OBOWIĄZUJĄCE ZASADY

Korzystanie z tej strony internetowej jest dobrowolne. Nie jesteś w żaden sposób zmuszana/zmuszany do przekazania danych osobowych. Jednakże nieprzekazanie pewnych informacji może wiązać się z brakiem możliwości wykonania danej usługi i osiągnięcia określonego celu, np. skontaktowania się ze mną za pośrednictwem poczty e‑mail lub zapisu do newslettera.

Ta strona internetowa, podobnie jak wiele innych stron, wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania.

Korzystamy z narzędzi analitycznych, które zbierają anonimowe informacje na temat odwiedzin tej strony, np. czasu spędzonego na stronie lub wyświetlonych zakładek. Szczegóły znajdziesz w tym dokumencie.

KIM JESTEŚMY?

Administratorem danych osobowych zawartych na stronach internetowych www.sklep.houseofknowledge.edu.pl, www.instruktorkaangielskiego.edu.pl, www.instruktorkaangielskiego.pl oraz www.zaplanujangielski.pl jest House of Knowledge S.C. Agnieszka Klaś, Łukasz Klaś z siedzibą w 30 – 399 Kraków, ul. Petrażyckiego 70.  NIP: 6762554177

SKRÓCONA WERSJA – NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

1.House of Knowledge S.C. Agnieszka Klaś, Łukasz Klaś przetwarza Twoje dane osobowe, które przekazujesz dokonując zakupów produktów, zapisując się do newslettera lub na listę osób zainteresowanych określonym kursem, biorąc udział w webinarach, kontaktując się mailowo, wchodząc w interakcje z House of Knowledge S.C. Agnieszka Klaś, Łukasz Klaś za pośrednictwem mediów społecznościowych.

2.W zależności od celu, w jakim przekazujesz swoje dane, House of Knowledge S.C. Agnieszka Klaś, Łukasz Klaś może znać Twoje imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, numer NIP, adres wykonywania działalności gospodarczej, wizerunek.

3.Narzędzia, z których korzysta House of Knowledge S.C. Agnieszka Klaś, Łukasz Klaś mogą zbierać na Twój temat informacje takie jak adres IP, przybliżona lokalizacja, urządzenie, system operacyjny oraz przeglądarka internetowa, z których korzystasz, płeć, przedział wiekowy, zainteresowania, czas spędzany na stronach House of Knowledge S.C. Agnieszka Klaś, Łukasz Klaś, przejścia pomiędzy poszczególnymi witrynami, kliknięcia w poszczególne linki, inne działania podejmowane w ramach naszych stron. Informacje te nie są przez House of Knowledge S.C. Agnieszka Klaś, Łukasz Klaś zestawiane z Twoimi danymi osobowymi i nie pozwalają na Twoją identyfikację, za wyjątkiem sytuacji, gdy zapisałaś się do newslettera. W tym przypadku Twoje imię oraz adres e-mail zestawiane są z informacjami na temat korzystania przez Ciebie ze stron House of Knowledge S.C. Agnieszka Klaś, Łukasz Klaś, które to informacje są następnie wykorzystywane przy podejmowaniu decyzji odnośnie kierowanych do Ciebie treści w ramach komunikacji mailowej.

4.House of Knowledge S.C. Agnieszka Klaś, Łukasz Klaś dokłada wszelkich starań by Twoje dane osobowe pozostały bezpieczne i nie trafiły w niepowołane ręce.

5.House of Knowledge S.C. Agnieszka Klaś, Łukasz Klaś powierza przetwarzanie Twoich danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.

6.House of Knowledge S.C. Agnieszka Klaś, Łukasz Klaś nie podejmuje wobec Ciebie decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu Twoich danych osobowych, które wywoływałyby wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływały. Wprawdzie w związku z zapisem do newslettera, tworzony jest Twój profil użytkownika obejmujący Twoje zachowania na stronach House of Knowledge S.C. Agnieszka Klaś, Łukasz Klaś, ale profil ten nie jest wykorzystywany do podejmowania wskazanych powyżej decyzji, a jedynie do wyboru treści, które mogą być dla Ciebie szczególnie interesujące i które zostaną przesłane Ci w ramach komunikacji mailowej.

7.House of Knowledge S.C. Agnieszka Klaś, Łukasz Klaś korzysta z narzędzi marketingowych dostępnych w ramach serwisu Facebook oraz Instagram w celu kierowania do Ciebie reklam. Reklamy te mogą być personalizowane w takim znaczeniu, że decyzja o wyświetleniu Tobie określonej reklamy zostanie podjęta automatycznie przez algorytm serwisu Facebook w zależności od zdefiniowanych przez House of Knowledge S.C. Agnieszka Klaś, Łukasz Klaś ustawień. Ustawienia te mogą wiązać się z pewnymi informacjami na Twój temat, takimi jak zainteresowania, wiek, działania podejmowane uprzednio na stronach House of Knowledge S.C. Agnieszka Klaś, Łukasz Klaś Informacje te jednak nie pozwalają House of Knowledge S.C. Agnieszka Klaś, Łukasz Klaś na Twoją identyfikację.

8.House of Knowledge S.C. Agnieszka Klaś, Łukasz Klaś zapewnia Ci możliwość realizacji Twoich uprawnień wynikających z RODO, związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

9.House of Knowledge S.C. Agnieszka Klaś, Łukasz Klaś śledzi i analizuje Twoje zachowania podejmowane w ramach stron internetowych House of Knowledge S.C. Agnieszka Klaś, Łukasz Klaś, w celach statystycznych oraz optymalizacyjnych. W tym zakresie House of Knowledge S.C. Agnieszka Klaś, Łukasz Klaś korzysta z narzędzia Google Analytics z włączoną anonimizację adresów IP, co sprawia, że w ramach informacji zbieranych przez Google Analytics brak informacji pozwalających na Twoją identyfikację.

10.Korzystając ze stron internetowych House of Knowledge S.C. Agnieszka Klaś, Łukasz Klaś z włączoną w swojej przeglądarce obsługą plików cookies, wyrażasz zgodę na zapis i odczyt informacji z plików cookies.

11.Możesz zarządzać ustawieniami plików cookies z poziomu przeglądarki internetowej lub instalując specjalne dodatki pozwalające na kontrolę nad plikami cookies.

12.W ramach zawartości stron House of Knowledge S.C. Agnieszka Klaś, Łukasz Klaś mogą znajdować się linki do witryn zewnętrznych zarządzanych przez podmioty trzecie. House of Knowledge S.C. Agnieszka Klaś, Łukasz Klaś nie ponosi odpowiedzialności za zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies przez operatorów witryn zewnętrznych. Szczegółów w tym zakresie możesz szukać w politykach prywatności witryn zewnętrznych.

13.Strony House of Knowledge S.C. Agnieszka Klaś, Łukasz Klaś przechowywane są na serwerach zewnętrznych, który, tak jak wszystkie serwery, generują logi. W logach przechowywane są informacje takie jak adres IP, data i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym. Logi służą wyłącznie celom operacyjnym i technicznym.

Powyższe informacje mają charakter wstępny. Zachęcamy Cię do zapoznania się z dalej idącymi szczegółami, które znajdują się poniżej.

JAKIE DANE ZBIERAMY NA NASZEJ STRONIE?

Nasza strona internetowa realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach poprzez dobrowolnie wprowadzone przez Użytkownika w formularzach informacje, a także poprzez gromadzenie plików “cookies”.

Korzystamy z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat Twoich odwiedzin strony, takie jak podstrony, które wyświetliłeś, czas, jaki spędziłeś na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na zbieranie o Tobie takich danych, czy nie. Korzystamy również z narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel, by kierować do Ciebie spersonalizowane reklamy w serwisie Facebook. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas w Twoim przypadku z Pixela Facebooka.

JAKI MASZ WPŁYW NA POZOSTAWIENIE DANYCH NA NASZEJ STRONIE?

Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

JAKIE MASZ PRAWA DO SWOICH DANYCH?

Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

ODBIORCY DANYCH

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez podmioty, z których usług korzystamy, a których usługi wiążą się lub mogą wiązać się z przetwarzaniem danych osobowych. Chodzi o, w szczególności, następujące podmioty:

1.hostingodawca – na serwerze przechowywane są Twoje dane osobowe,

2.dostawca systemu mailingowego – w ramach systemu mailingowego dochodzi do przetwarzania Twoich danych osobowych,

3.dostawca systemu do fakturowania – w ramach tego systemu dochodzi do przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby wystawienia faktury,

4.dostawca oprogramowania do organizacji webinarów – w ramach tego oprogramowania dochodzi do przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli bierzesz udział w webinarze,

5.dostawca systemu do zarządzania projektami – w ramach tego systemu może dochodzić do przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli zostaną one do niego wprowadzone w związku z realizowanym projektem,

6.dostawca systemu do obsługi klienta – w ramach tego systemu dochodzi do przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli kontaktujesz się z nami w związku z obsługą Twojego zamówienia,

7.dostawca systemu sklepowego – w ramach tego systemu dochodzi do przetwarzania Twoich danych, gdy składasz zamówienie w sklepie,

8.dostawca narzędzia do zarządzania stronami lądowania – w ramach tego narzędzia dochodzi do przetwarzania Twoich danych, gdy przesyłasz formularz widoczny na stronie lądowania,

9.dostawca chmur obliczeniowych – w ramach chmur dochodzi do przechowywania Twoich danych osobowych, biuro rachunkowe – biuro przetwarza Twoje dane osobowe zawarte na fakturach i innych dokumentach księgowych,

10.kancelaria prawna – kancelaria może uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych, jeżeli będzie to konieczne do świadczenia na naszą rzecz usług prawnych,

11.podmiot świadczący usługi w zakresie obsługi technicznej strony internetowej – podmiot ten może uzyskiwać dostęp do Twoich danych w związku z pracami technicznymi dotyczącymi tych obszarów, w których przetwarzane są dane,

12.podmiot realizujący zamówienia w sklepie internetowym – jeżeli zamawiasz produkt fizyczny, obsługą logistyczną zamówienia zajmuje się podmiot zewnętrzny, który przetwarza Twoje dane osobowe,

13.firma kurierska – produkty fizyczne dostarczane są przez firmę kurierską, która przetwarza Twoje dane osobowe,

14.pozostali podwykonawcy – współpracujemy z różnymi podwykonawcami, którzy mogą mieć dostęp do Twoich danych osobowych, jeżeli będą świadczyć usługi w zakresie związanym z takim dostępem.

Twoje dane osobowe mogą być również przekazywane do urzędów skarbowych w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków podatkowo-rozliczeniowo-księgowych. Chodzi w szczególności o wszelkie deklaracje, raporty, sprawozdania i inne dokumenty księgowe, w których znajdują się Twoje dane osobowe.

Ponadto, w razie zaistnienia takiej konieczności, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, organom lub instytucjom uprawnionym do uzyskania dostępu do danych na podstawie przepisów prawa, takim jak służby policyjne, bezpieczeństwa, sądy, prokuratury.

ZAKUPY W SKLEPIE

Składając zamówienie w sklepie, musisz podać dane niezbędne do realizacji zamówienia, takie jak imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres e-mail, numer telefonu, numer NIP. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.

Dane przekazane nam w związku z zamówieniem, przetwarzane są w celu wykonania umowy zawieranej poprzez złożenie zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych, w tym w celu identyfikacji klienta powracającego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przez nas przetwarzane w celach archiwalnych oraz statystycznych, w szczególności w celu identyfikacji klienta powracającego. Pamiętaj również, że mamy obowiązek przechowywać faktury z Twoimi danymi osobowymi przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Nie możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Podobnie, nie możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych zawartych w fakturach. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy możesz jednak sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych w celach statystycznych i archiwalnych, jak również domagać się usunięcia Twoich danych z bazy.

KONTO UŻYTKOWNIKA

 Zakładając konto użytkownika, musisz podać dane niezbędne do założenia konta, takie jak adres e-mail, imię i nazwisko, dane adresowe, numer telefonu lub w innych przypadkach dane firmy tj. NIP, nazwa firmy, adres firmy itp. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia konta.

Dane przekazane nam w związku z założeniem konta, przetwarzane są w celu założenia i utrzymywania konta na podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranej poprzez rejestrację konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Dane zawarte w koncie będą przetwarzane przez czas funkcjonowania konta. Gdy zdecydujesz się usunąć konto, usuniemy również dane w nim zawarte. Pamiętaj jednak, że usunięcie konto nie prowadzi do usunięcia informacji o zamówieniach złożonych przez Ciebie z wykorzystaniem konta.

W każdej chwili masz możliwości sprostowania danych zawartych w koncie. W każdej chwili możesz również podjąć decyzję o usunięciu konta. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

ZAMÓWIENIA

 Składając zamówienie, musisz podać dane niezbędne do realizacji zamówienia, takie jak imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres e-mail, numer telefonu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.

Dane przekazane nam w związku z zamówieniem, przetwarzane są w celu realizacji zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w naszej dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przez nas przetwarzane w celach statystycznych. Pamiętaj również, że mamy obowiązek przechowywać faktury z Twoimi danymi osobowymi przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

W przypadku danych o zamówieniach nie masz możliwości sprostowania tych danych po realizacji zamówienia. Nie możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Podobnie, nie możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych zawartych w fakturach. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy możesz jednać sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia Twoich danych z naszej bazy.

W stosunku do danych o zamówieniach przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

REKLAMACJE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 Jeżeli składasz reklamację lub odstępujesz od umowy, to przekazujesz dane osobowe zawarte w treści reklamacji lub oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, które obejmuję imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by złożyć reklamację lub odstąpić od umowy.

Dane przekazane w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a następnie w celach archiwalnych, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia. Reklamacje oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy mogą być ponadto archiwizowane w celu możliwości wykazania w przyszłości przebiegu procesu reklamacyjnego lub odstąpienia od umowy.

W przypadku danych zawartych w reklamacjach oraz oświadczeniach o odstąpieniu od umowy nie masz możliwości sprostowania tych danych. Nie możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy możesz jednak sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych, jak również domagać się usunięcia Twoich danych z bazy.

INFORMACJE DODATKOWE

Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu zakupu kursu online lub produktu.

Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.

Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od 06.12.2022 r.

Dołącz do listy oczekujących Poinformujemy Cię, gdy produkt pojawi się w magazynie. Proszę zostawić swój prawidłowy adres e-mail poniżej.